نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی دانشکده

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

روسای پیشین

معاونت اداری مالی

معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

گروه های آموزشی

گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو

مدیریت گروه

گروه شیمی دارویی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر آرمین دادگر

گروه فارماکوگنوزی وزیست فناوری دارویی

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر رضا خدارحمی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر مهدی مجرب
دکتر امید تولایی
دکتر مسعود مدرسی
دکتر مهسا راسخیان
دکتر یداله بهرامی

کارشناسان گروه

خانم مرضیه مرامی
cv

فعالیت های آموزشی

فارماکوگنوزی 1
فارماکوگنوزی 2

فعالیت های پژوهشی

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

گروه داروسازی سنتی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر محمدحسین فرزایی
پرفسور غلامرضا بهرامی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر مسعود مدرسی
دکتر مهدی مجرب

گروه زیست مواد دارویی

مدیر گروه

گروه داروسازی بالینی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر فرود شهبازی
دکتر سیده لیدا شجاعی

اداره آموزش

تقویم دانشگاهی، فهرست و برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98– 97

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 94 روزانه

ورودی 94 پردیس

ورودی 93 روزانه

ورودی 92 روزانه

ورودی 92 پردیس

دانشجویان خارجی ورودی 97

دانشجویان خارجی ورودی 96

دانشجویان خارجی ورودی مهر و بهمن 95

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته دارو سازی رشته پردیس خودگردان

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی بین الملل

اصلاحیه برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی

شرایط اخذ واحد پایان نامه 1

استعدادهای درخشان

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 94-95

چارت واحدهای درسی داروسازی

آیین نامه های آموزشی

جدول زمان بندی سامانه نقل و انتقال

ارتباط با اداره آموزش

واحد سمعی و بصری

معاونت بین الملل

معرفی معاونت بین الملل

مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش

واحد پژوهش

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده

آیین نامه ها

فرم های پژوهشی

فرآیند دفاع پایان نامه دانشجویان داروسازی عمومی

اطلاعیه ها و فرآیندها

اولویت های پژوهشی

ارتباط با واحد پژوهش

امور هیات علمی و ارتقا

کارشناس امور هیات علمی

کارشناس واحد ارتقای اعضا هیات علمی

واحد فناوری و اطلاعات

تجهیزات IT دانشکده

پرسشهای متداول

استعداد درخشان

منتور استعدادهای درخشان

اخبار و اطلاعیه ها

آیین نامه ها

سوالات رایج

دفتر توسعه آموزش

اخبار

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

کمیته ها

لینک های مفید

نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

اسامی دانشجویان

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88

ورودی 89

ورودی 90

سایر دانشکده های داروسازی

مجلات

کتابخانه

داروخانه های آموزشی خدماتی

سرپرست داروخانه های آموزشی خدماتی

کمیته اخلاق حرفه ای

اعضای کمیته

تماس با ما

lab lead

صبر زرد

نقشه سایت