نقشه سایت

صفحه نخست

پیام داخلی

معرفی دانشکده

ثبت نام

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

روسای پیشین

معاونت اداری مالی

معرفی معاونت اداری مالی

آیین نامه ها

شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشکده

معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

گروه های آموزشی

گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو

مدیریت گروه

فعالیت های آموزشی - پژوهشی

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

طرح درس اساتید

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
دکتر بهبود
دکتر تحویلیان
دکتر شهلا میرزایی
دکتر الهام ارکان
برنامه هفتگی اساتید
دکتر بهبود

گروه شیمی دارویی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه

طرح درس اساتید

دکتر علیرضا علی آبادی

گروه داروشناسی و سم شناسی

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر محمدحسین فرزایی
CV

فعالیت های آموزشی

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

طرح درس اساتید

دکتر لیلا حسین زاده
دکتر احمد محمدی فرانی
دکتر فرود شهبازی

گروه فارماکوگنوزی وزیست فناوری دارویی

مدیریت گروه

لینکهای مفید

شرکت گل اکسیر پارس

طرح درس اساتید

دکتر مهدی مجرب
دکتر امید تولایی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر مهسا راسخیان
برنامه هفتگی
دکتر مهدی مجرب
برنامه هفتگی
دکتر مسعود مدرسی
برنامه هفتگی

اعضای هیات علمی

دکتر مهدی مجرب
دکتر مسعود مدرسی
دکتر مهسا راسخیان
پروفسور رضا خدارحمی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر امید تولایی
cv
دکتر یداله بهرامی

لینک دانلود اسلاید های شیمی گیاهی(خانم دکتر شکوهی نیا)

کارشناسان گروه

خانم مرضیه مرامی
cv

فعالیت های پژوهشی

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

گروه داروسازی سنتی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر مهدی مجرب
پرفسور غلامرضا بهرامی
دکتر مسعود مدرسی
دکتر یلدا شکوهی نیا

گروه داروسازی بالینی

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر فرود شهبازی
دکتر لیدا شجاعی

گروه زیست مواد دارویی

مدیر گروه

اداره آموزش

فهرست دروس و برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97 -96 به تفکیک ورودی ها

ورودی 96 روزانه

ورودی 95 روزانه

ورودی 94 روزانه

ورودی 94 پردیس

ورودی 93 روزانه

ورودی 93 پردیس

ورودی 92 روزانه

ورودی 92 پردیس

ورودی 95 خارجی

ورودی 96 خارجی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 رشته دارو سازی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 رشته دارو سازی پردیس

فهرست دروس و برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96 به تفکیک ورودی ها

ورودی 96 روزانه

ورودی 95 روزانه

ورودی 94 روزانه

ورودی 94 پردیس

ورودی 93 روزانه

ورودی 93 پردیس

ورودی 92 روزانه

ورودی 92 پردیس

ورودی 91 روزانه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 97 – 96 رشته داروسازی روزانه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 97 – 96 رشته داروسازی پردیس

واحدهایی که دانشجویان واجد شرایط هر ورودی میتوانند به دلخواه انتخاب کنند

برنامه امتحانات میان ترم 97-96

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 رشته دارو سازی بین الملل

جدول زمانبندی درس کارآموزی داروخانه شهری 2

فهرست دروس نیمسال اول 97 -96 دانشجویان خارجی

ورودی 96

ورودی 95

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

برنامه کارآموزی داروخانه 92

برنامه هفتگی نیمسال اول 97-96 تمامی دانشکده ها

شرایط اخذ واحد پایان نامه 1

اطلاعیه جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

چارت واحدهای درسی داروسازی

تقویم فوق برنامه های دانشکده داروسازی در 6 ماه دوم سال 1396

آیین نامه های آموزشی

منابع آزمون جامع علوم پایه داروسازی

ارتباط با اداره آموزش

استادان مشاور

مسئول استادان مشاور

لیست اسامی

ورودی 89

ورودی 90

ورودی 91

ورودی92

ورودی93

ورودی94

ورودی 95 روزانه و پردیس

ورودی 96 روزانه و پردیس

پردیس بین الملل - ورودی 92

پردیس بین الملل - ورودی 93

پردیس بین الملل - ورودی 94

واحد سمعی و بصری

معاونت بین الملل

معرفی معاونت بین الملل

مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش

دفتر فناوری دانشکده داروسازی

مسئول دفتر فناوری دانشکده

واحد پژوهش

دکتری حرفه ای داروسازی

آیین نامه ها

فرم ها و فرآیندهای پژوهشی

اخبار و اطلاعیه ها

تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

آیین نامه ها
فرم ها و فرآیندها

PhD

فرم ها

ارتباط با واحد پژوهش

استادان مشاور تحصیلی

امور هیات علمی و ارتقا

کارشناس امور هیات علمی و ارتقا

آیین نامه ها

تحصیلات تکمیلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری پزشکی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی

برنامه آموزشی

ورودی 95

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم

ورودی 96

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی

دکتری تخصصی رشته زیست مواد دارویی

سرفصل دوره دکتری تخصصی رشته زیست مواد دارویی

آیین نامه دکتری تخصصی

برنامه آموزشی

ورودی 96 ترم اول

اطلاعیه

واحد فناوری و اطلاعات

تجهیزات IT دانشکده

پرسشهای متداول

دفتر توسعه آموزش

اخبار

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

کمیته ها

کتابخانه

درباره کتابخانه

تاریخچه

پرسنل

منشور حقوق استفاده کنندگان

شرح وظایف

رسالت

تکریم ارباب رجوع

آیین نامه

بخشهای کتابخانه

منابع کتابخانه

راهنمای آموزشی و لینک های مفید

اخبار و تازه های کتابخانه

اخبار

لیست کتب خریداری شده اردیبهشت 96

داروخانه های آموزشی خدماتی

سرپرست داروخانه های آموزشی خدماتی

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضای اصلی

آیین نامه های داخلی

آیین نامه های مصوب کمیته کشوری

برنامه کارگاه های دانشکده

فایل های راهنما

فعالیت های صنفی

همایش ها

اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین تهران بهمن 96

چهارمین همایش پژوهشی سالیانه یدانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

مکمل ها و گیاهان دارویی دی ماه 96 تهران

گیاهان دارویی اسفند 96 گرگان

چهارمین سمینار سالانه دانشجویان اردبیل فروردین 97

بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور اسفند 96 اهواز

کنگره ملی گیاهان دارویی اردیبهشت 97 شیراز

کارایی و سلامت مکمل های غذایی و رژیمی خرداد 97 تهران

تماس با ما

تازه های داروسازی

لینک های مفید

گزارش عملکرد دانشکده در سال 1395

گزارش عملکرد دانشکده در سال 1394

کارکردهای اموزشی دانشکده داروسازی 95-93

دستورالعمل انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برنامه های آموزشی دانشکده

برنامه عملیاتی دانشکده

اسامی دانشجویان

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88

ورودی 89

ورودی 90

سایر دانشکده های داروسازی

مجلات

استعداهای درخشان

آشنایی با دفتر استعداد درخشان

اخبار و اطلاعیه ها

سرپرست و منتور دانشجویان استعداد درخشان

آیین نامه ها

فلوچارت دفتر استعداد درخشان

کارگاه - همایش

دانشجویان غیر ایرانی

جاذبه های گردشگری کرمانشاه

تماس با ما

تالار گفتگو

نقشه سایت