نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی دانشکده

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

روسای پیشین

معاونت اداری مالی

معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

گروه های آموزشی

گروه فارماسیوتیکس

مدیریت گروه

فعالیت های آموزشی - پژوهشی

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

طرح درس و برنامه هفتگی اساتید

دکتر بهبود
دکتر شهلا میرزایی
دکتر علی فتاحی
نیمسال اول سال تحصیلی 1395
دکتر بهبود
دکتر تحویلیان
دکتر شهلا میرزایی
دکتر الهام ارکان
برنامه هفتگی اساتید
دکتر بهبود

گروه شیمی دارویی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه

طرح درس و برنامه هفتگی اساتید

دکتر علیرضا علی آبادی
برنامه هفتگی
دکتر محسن شهلایی
برنامه هفتگی

گروه فارماکولوژی، سم شناسی و خدمات دارویی

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر محمدحسین فرزایی
CV

فعالیت های آموزشی

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

طرح درس و برنامه هفتگی اساتید

دکتر لیلا حسین زاده
برنامه هفتگی
دکتر احمد محمدی فرانی
دکتر فرزایی
دکتر فرود شهبازی
برنامه هفتگی

گروه فارماکوگنوزی وزیست فناوری دارویی

مدیریت گروه

معرفی گروه فارماکوگنوزی وزیست فناوری

لینکهای مفید

زیست فناوری دارویی
شرکت گل اکسیر پارس

طرح درس و برنامه هفتگی اساتید

دکتر مهدی مجرب
دکتر امید تولایی
برنامه هفتگی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر مهسا راسخیان
برنامه هفتگی
دکتر مهدی مجرب
برنامه هفتگی
دکتر مسعود مدرسی
برنامه هفتگی

اعضای هیات علمی

دکتر مهدی مجرب
دکتر مسعود مدرسی
cv
دکتر راسخیان
دکتر رضا خدارحمی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر امید تولایی
cv

لینک دانلود اسلاید های شیمی گیاهی(خانم دکتر شکوهی نیا)

کارشناسان گروه

خانم مرضیه مرامی
cv

فعالیت های آموزشی

فارماکوگنوزی 1
فارماکوگنوزی 2

فعالیت های پژوهشی

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

گروه داروسازی سنتی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر مهدی مجرب
پرفسور غلامرضا بهرامی
دکتر مسعود مدرسی
دکتر یلدا شکوهی نیا

گروه زیست مواد دارویی

مدیر گروه

اداره آموزش

تقویم دانشگاهی، فهرست و برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98– 97

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 94 روزانه

ورودی 94 پردیس

ورودی 93 روزانه

ورودی 92 روزانه

ورودی 92 پردیس

دانشجویان خارجی ورودی 97

دانشجویان خارجی ورودی 96

دانشجویان خارجی ورودی مهر و بهمن 95

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته دارو سازی رشته پردیس خودگردان

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی بین الملل

برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی

شرایط اخذ واحد پایان نامه 1

استعدادهای درخشان

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 94-95

چارت واحدهای درسی داروسازی

آیین نامه های آموزشی

ارتباط با اداره آموزش

استادان مشاور

مسئول استادان مشاور

لیست اسامی

ورودی 89

ورودی 90

ورودی 91

ورودی92

ورودی93

ورودی94

پردیس بین الملل - ورودی 92

پردیس بین الملل - ورودی 93

پردیس بین الملل - ورودی 94

فرم ها

شرح وظایف استادان مشاور

واحد سمعی و بصری

معاونت بین الملل

معرفی معاونت بین الملل

مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش

واحد پژوهش

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده

آیین نامه ها

فرم های پژوهشی

فرآیند دفاع پایان نامه دانشجویان داروسازی عمومی

اطلاعیه ها و فرآیندها

دانشکده داروسازی

اولویت های پژوهشی

ارتباط با واحد پژوهش

امور هیات علمی و ارتقا

کارشناس امور هیات علمی

کارشناس واحد ارتقای اعضا هیات علمی

واحد فناوری و اطلاعات

تجهیزات IT دانشکده

پرسشهای متداول

دفتر توسعه آموزش

اخبار

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

کمیته ها

کتابخانه

داروخانه های آموزشی خدماتی

سرپرست داروخانه های آموزشی خدماتی

لینک های مفید

نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

اسامی دانشجویان

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88

ورودی 89

ورودی 90

سایر دانشکده های داروسازی

مجلات

تماس با ما

lab lead

نقشه سایت