دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / داروخانه های آموزشی خدماتی / سرپرست داروخانه های آموزشی خدماتی
 
دکتر بهرنگ شیری
       عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فارماسیوتیکس
درجه تحصیلی :
  Ph.D

    دکتر بهرنگ شیری      


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 208
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

آدرس پست الکترونیک :

b-shiri@razi.tums.ac.ir