دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / امور هیات علمی و ارتقا / کارشناس واحد ارتقای اعضا هیات علمی
 

    خانم مهنوش خورشیدی
 

کارشناس واحد ارتقا هیات علمی 

    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی -
             خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 

    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 217

 

    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 

 

     نمابر : 34276493-083


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۵