خواهشمند است کلیه فرم های تایپ شده توسط دانشجویان محترم (به استثنای پایان نامه) در متن فارسی فونت

 B Lotus 14 و در متن انگلیسی Times New Roman 12 رعایت شود. 

  • در خصوص فونت پایان نامه ها به آیین نامه نگارش پاین نامه رجوع شود.
  • نحوه نگارش فرمت ها را کاملا رعایت نموده و محتویات آنها را در صفحه اول به صفحه دوم منتقل نفرمایید.
 
 فرم جدید پروپوزال تحقیقاتی
فرم پروپوزال تحقیقاتی 
 پرسشنامه ثبت موضوع پایان نامه
 ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی
فرم ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی 9.95
فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کارآموزی بالینی
طرح تحقیقاتی کار آزمایی
 فرم تعهدنامه استاد راهنما (فرم شماره 1)
فرم تعهدنامه استاد راهنما (فرم شماره 1)
 فرم عقد قرارداد و تعهدنامه فرصت مطالعاتی جهت هیات علمی پژوهشی (فرم شماره 2)
فرم عقد قرارداد و تعهدنامه فرصت مطالعاتی جهت هیات علمی پژوهشی (فرم شماره 2)
 فایل نمونه پایان نامه
نمونه پایان نامه 98.10 
 فرم مشخصات دانشجو/پژوهشگر(فرم شماره 1)
فرم مشخصات دانشجو/پژوهشگر(فرم شماره 1) 
عقد قرارداد و تعهد نامه طرح تحقیقاتی / پایان نامه (فرم شماره 2)
فرم عقد قراردا د اصلاح شده
 برگ درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه جهت تکراری نبودن موضوع (فرم شماره 3)
برگ درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه 97
 تعهد استاد راهنما (فرم شماره 4 )
تعهد استاد راهنما (فرم شماره 4 ) 
پرسشنامه ارزیابی پایان نامه - گزارش نهایی
جلسه دفاعیه
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 
 فرم تهیه پیام پژوهشی طرحهای تحقیقاتی
پیام پژوهشی 98/4
 فرم مشخصات دانشجو
 فرم مشخصات دانشجو 11.97
 فلوچارت معرفی محقق دانشجو خارج از دانشکده
 فلوچارت معرفی محقق دانشجو خارج از دانشکده
 چک لیست دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی
 پروپوزال مرور نظام مند
 فرم عقد قرارداد و تعهدنامه همکارطرح دانشگاه علوم پزشکی
فلوچارت بررسی و تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی پایان نامه ای در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۰۸

پیام پژوهشی

پیام پژوهشی
۱۷,۹۲۰.۹ کیلوبایت