خواهشمند است کلیه فرم های تایپ شده توسط دانشجویان محترم (به استثنای پایان نامه) در متن فارسی فونت

 B Lotus 14 و در متن انگلیسی Times New Roman 12 رعایت شود. 

  • در خصوص فونت پایان نامه ها به آیین نامه نگارش پاین نامه رجوع شود.
  • نحوه نگارش فرمت ها را کاملا رعایت نموده و محتویات آنها را در صفحه اول به صفحه دوم منتقل نفرمایید.

 

 فرم های پروپزال طرح تحقیقاتی - پایان نامه
1
2
3
 4
 5    پایان نامه های جایگزین :

 6لینک دسترسی به آخرین فرمت پروپوزال های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی (انواع مطالعات)
 
 ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی
فرم ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی 9.95
فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کارآموزی بالینی
طرح تحقیقاتی کار آزمایی
 فرم تعهدنامه استاد راهنما (فرم شماره 1)
فرم تعهدنامه استاد راهنما (فرم شماره 1)
 فرم مشخصات دانشجو/پژوهشگر(فرم شماره 1)
فرم مشخصات دانشجو/پژوهشگر(فرم شماره 1) 
عقد قرارداد و تعهد نامه طرح تحقیقاتی / پایان نامه (فرم شماره 2)
فرم عقد قراردا د اصلاح شده
 تعهد استاد راهنما (فرم شماره 4 )
تعهد استاد راهنما (فرم شماره 4 ) 
پرسشنامه ارزیابی پایان نامه - گزارش نهایی
جلسه دفاعیه
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 
 فرم تهیه پیام پژوهشی طرحهای تحقیقاتی
پیام پژوهشی 98/4
 فرم مشخصات دانشجو
 فرم مشخصات دانشجو 11.97
 فلوچارت معرفی محقق دانشجو خارج از دانشکده
 فلوچارت معرفی محقق دانشجو خارج از دانشکده
 چک لیست دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی
 پروپوزال مرور نظام مند
 فرم عقد قرارداد و تعهدنامه همکارطرح دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ بروزرسانی : ۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۴۷

پیام پژوهشی

پیام پژوهشی
۱۷,۹۲۰.۹ کیلوبایت