دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / دانشجویان برتر درسی ورودی های داروسازی


دانشجویان برتر
درسی ورودی های داروسازی

 

ورودی 1400 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

بیتا حجت شمامی

140012910012

18.48

علی محمودی

140012910039

17.02

فاطمه دهقان

140012910016

16.77

 

 

ورودی 1400 پردیس

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

یونس زینعلی

140012910019

17.60

حامد یاری میانه

140012910051

17.1

زینب نقی زاده

140012950101

16.85

 

 

ورودی 1399 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

حانیه علی دوست

991291024

16.81

محیا میرزایی

991291038

16.75

ثنا رمضانی

991291013

16.44

 

 

ورودی 1399 پردیس

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

نفیسه شادمان افضل

991295006

17.80

محمد عزتی

991295009

15.63

فاطمه مهرنگ

991295013

15.5

 

 

ورودی 1398 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

محدثه یلوه

981299009

17.53

آرمین خرمی راد

981298002

16.08

مائده خدایی

981291013

15.93

 

 

ورودی 1398 پردیس

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

محمدعماد اکبری

981293015

16.35

محمد سجاد عطایی

981293008

16.15

کوثر جلیلیان

981293013

16.01

 

 

ورودی 1397 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

زانیار مرادی

97105029020

17.75

سمانه صدیقی میر عزیزی

97105029015

17.04

بهناز عظیمی

97105029017

16.58


 

 ورودی 1397پردیس

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی

معدل کل

 رعنا مروج

97109084015 

15.43

پریسا رضاپور 

 97109084009

15.36

 زهرا جوزی

 97109084006

14.64

 

 

ورودی 1396 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

عادل خدری

9615029010

17

یاسمن زرپوش

کیانا انبوه گل

9615029012

9615029004

16.82

16.82

ندا کاری خامنه

9615029019

16.75

 

 

ورودی 1396 پردیس

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

سید محدثه موسوی

9619084018

16.92

 متین بدربانی

9619084004

16.85
  عارفه رضوان فر

9619084002

  16.68


 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۲۲