دانشجویان برتر
درسی ورودی های داروسازی

 

ورودی 1400 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

بیتا حجت شمامی

140012910012

18.7

ایسان مشهوری

140012910044

18.02

محمد امین براری

140012910005

17.65

 

 

ورودی 1400 پردیس

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

یونس زینعلی

140012910019

18.02

سارا شایان

140012910021

17.69

امیر محمد کلانتری

140012910034

17.58

 

 

ورودی99 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

ثنا رمضانی

991291013

18.02

سیده مریم کبیری

991291030

17.66

صبا صادقی طراوت

991291020

17.64

 

 

ورودی 1399 پردیس

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

نفیسه شادمان افضل

991295006

18.26

محمد عزتی

991295009

18.01

امیر محمد بزرگیان

991295001

17.14

 

 

ورودی 1399 بین الملل

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

روا حشمت محمد

991295006

19.1

شکار خالد محی الدین

شکار حمه علی محمد صالح

99294150

99190005

18.04

18.04

اسماعیل ابراهیم عبد الکریم

99294148

18.02

 

 

ورودی 1398 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

محمدثه یلوه

981299009

18.41

پارسا محمدی

981299005

17.47

حسنا کرمی

981299006

17.15

 

ورودی 1398 پردیس

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

کوثر جلیلیان

981293013

17.59

محمد عماد اکبری

981293015

17.74

محمد سجاد عطایی

981293008

17.51

 

 

ورودی 1397 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

زانیار مرادی

97105029020

18.77

سمانه صدیقی میر عزیزی

97105029015

18.34

مائده حیدری

محمد نوید زارعی

97105029007

97105029010

17.28

17.28

 

ورودی 1396 روزانه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

لیلا کوشکی

9615029022

18.5

عادل خدری

9615029010

17.77

مهدی آزادی بدر بانی

9615029001

17.68

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۱۶