نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی دانشکده

درباره دانشکده

رسالت دانشکده

اهداف کلی دانشکده

برنامه راهبردی دانشکده

برنامه عملیاتی

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

روسای پیشین

معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی

اداره امور مالی

مسئول حسابداری

کارشناس حسابداری تعهدی

کارشناس انباردار

کارشناس امین اموال

کارشناس دریافت و پرداخت

کارشناس رسیدگی

اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی

واحد کارگزینی

کارشناس امور قراردادها

کارپرداز

مسئول خدمات

مسئول دبیرخانه

مسئول بایگانی

ماشین نویس

واحد فناوری اطلاعات

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

معاونت آموزشی

معرفی معاون آموزشی

اداره آموزش

برنامه امتحانات ترم تابستان 1400

برنامه امتحانات پایان ترم، میانترم و فهرست دروس نیمسال اول 1401-1400 رشته داروسازی

ورودی 1400

ورودی 99

ورودی 99 بین الملل

ورودی 98

ورودی 98 بین الملل

ورودی 97

ورودی 97 بین الملل

ورودی 96

ورودی 96 بین الملل

ورودی 95

ورودی 95 بین الملل

برنامه امتحانی پایان ترم روزانه و پردیس نیمسال اول 1401-1400

برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال اول 1401-1400 بین الملل

برنامه امتحانات میانترم روزانه، پردیس و بین الملل نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی ورودی 99 به بعد

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی ورودی 98

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی وروردی 94 و 95 و 96 و 97

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی دانشجویان بین الملل ورودی 98

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی دانشجویان بین الملل 95 , 96, 97

برنامه زمانبندی نقل و انتقال نیمسال دوم 99-98 داروسازی

شرایط اخذ واحد پایان نامه 1

استعدادهای درخشان

برنامه کار آموزی داروخانه بیمارستانی ورودی89

چارت واحدهای درسی داروسازی

آیین نامه های آموزشی

فرم دانشجوی مشاور

فرآیندهای آموزشی

ارتباط با اداره آموزش

مسؤول اداره آموزش

کارشناسان اداره آموزش

واحد سمعی و بصری

گروه های آموزشی

گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو

گروه شیمی دارویی

گروه فارماکوگنوزی وزیست فناوری دارویی

گروه زیست مواد دارویی

گروه نانو فناوری پزشکی

گروه داروسازی بالینی

معاونت بین الملل

معرفی معاونت بین الملل

آیین نامه

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

اخبار

مدیریت

مدیریت پژوهش

مدیر پژوهش

واحد پژوهش

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده

آیین نامه ها

فرم های پژوهشی

اطلاعیه ها و فرآیندهای معاونت تحقیقات و دانشکده

اطلاعیه دانشکده داروسازی

ارتباط با واحد پژوهش

سرپرست واحد پژوهش

کارشناسان واحد پژوهش

کارگاه ها

کارگاه های معاونت تحقیقات

توسعه فناوری

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی طرح های فناورانه

طرح های پژوهشی

اخلاق در پژوهش

کارگاه ها

کارگاه های معاونت تحقیقات

کارگاه های مرکز رشد

کارگاه های کتابخانه مرکزی

کتابخانه

کارشناسان گروه

آزمایشگاه جامع مجازی

استادان مشاور تحصیلی

مسئول اساتید مشاور

فرم دانشجویی مشاور تحصیلی

جدول تقسیم اساتید مشاور

فرم های اساتید مشاور

امور هیات علمی و ارتقا

کارشناس امور هیات علمی

کارشناس واحد ارتقای اعضا هیات علمی

آیین نامه ها

استعداد درخشان

منتور استعدادهای درخشان

اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان استعداد درخشان

آیین نامه ها

لینک استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی

سوالات رایج

واحد مشاوره دانشجویی

معرفی مشاور

آشنایی با فعالیت های واحد مشاوره

عملکرد دفتر مشاوره

فرم دانشجوی مشاور تحصیلی

شبهای امتحان را چگونه بگذرانیم؟

بهداشت مطالعه

اضطراب شب امتحان

افزایش تمرکز

مقالات روانشناسی

مشکلات رایج دانشجویان

عزت نفس

جرات مندی

روش های تقویت تمرکز حواس

رویارویی با امتحان

سهل انگاری چیست؟

مشکلات ورود به دانشگاه

غم غربت

تنهایی

خشم

سوگ (فقدان)

اختلاف با دیگران

بی خوابی

افسردگی

اضطراب و وحشت زدگی

استرس پس از سانحه

لینک های مفید

دفتر توسعه آموزش

اخبار

مسئول دفتر توسعه آموزش

برنامه جلسات سه ماهه اول سال 1400

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

کمیته ها

کمیته دانشجویی

کمیته دانشجویی

کمیته جشنواره شهید مطهری

اعضای کمیته شهید مطهری

کمیته آموزش مجازی

اعضای کمیته ی آموزش مجازی

کمیته استعداد درخشان

اعضای کمیته استعداد درخشان

کمیته آموزش اساتید

اعضای کمیته ی آموزش اساتید

کمیته برنامه ریزی آموزشی

اعضای کمیته ی برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی

کمیته اخلاق حرفه ای

اعضای کمیته اخلاق حرفه ای

کارگاه های توانمندسازی

استعداد درخشان

طرح درس اساتید نیمسال اول سل تحصیلی 1401-1400

طرح درس دروس تخصصی داروسازی

طرح درس دروس عمومی

طرح درس دروس علوم پایه

داروخانه های آموزشی خدماتی

سرپرست داروخانه های آموزشی خدماتی

تماس با ما

لینکهای بیشتر

اساتید

کارکنان

دانشجویان

نظرسنجی

لینک های مفید

نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

اسامی دانشجویان

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88

ورودی 89

ورودی 90

سایر دانشکده های داروسازی

مجلات

آزمونهای مجازی

رفع خطا در سامانه فرادید

نکات آزمون مجازی

تماس با کارشناسان آزمون

تالار گفتگو

نقشه سایت