نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی دانشکده

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

روسای پیشین

معاونت اداری مالی

معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

گروه های آموزشی

گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر سجاد فخری
دکتر سمیرا شیرویی

کارشناسان گروه

طرح درس اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99

دکترسجاد فخری
دکتر محمدحسین فرزایی

گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو

مدیریت گروه

کارشناسان گروه

آزمایشگاه های گروه

معرفی گروه

طرح درس اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

دکتر قباد محمدی
دکتر لیلا بهبود
دکتر بهرنگ شیری

گروه شیمی دارویی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر آرمین دادگر

آزمایشگاه های گروه

کارشناسان گروه

معرفی گروه

طرح درس اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

دکتر هادی ادیبی
دکتر محسن شهلایی

گروه فارماکوگنوزی وزیست فناوری دارویی

معرفی گروه

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر رضا خدارحمی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر مهدی مجرب
دکتر امید تولایی
دکتر مسعود مدرسی
دکتر مهسا راسخیان
دکتر یداله بهرامی

کارشناسان گروه

خانم مرضیه مرامی
cv

آزمایشگاه های گروه

طرح درس اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

دکتر امید تولایی
دکتر یداله بهرامی
دکتر مسعود مدرسی
دکتر مهسا راسخیان

گروه زیست مواد دارویی

معرفی گروه

مدیر گروه

گروه داروسازی بالینی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر فرود شهبازی
دکتر سیده لیدا شجاعی

طرح درس اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

دکتر فرود شهبازی
دکتر لیدا شجاعی

اداره آموزش

برنامه امتحانات پایان ترم، میانترم و فهرست دروس نیمسال اول 1400-99 رشته داروسازی

ورودی 99

ورودی 98

ورودی 98 بین الملل

ورودی 97

ورودی 97 بین الملل

ورودی 96

ورودی 96 بین الملل

ورودی 95

ورودی 95 بین الملل

ورودی 94

ورودی 94 پردیس

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 رشته داروسازی بین الملل

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 رشته داروسازی روزانه و پردیس

برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 1400-1399

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم کارشناسی ارشد نانوفناوری

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی ورودی 99 به بعد

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی ورودی 98

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی وروردی 94 و 95 و 96 و 97

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی دانشجویان بین الملل ورودی 98

برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی دانشجویان بین الملل 95 , 96, 97

برنامه زمانبندی نقل و انتقال نیمسال دوم 99-98 داروسازی

شرایط اخذ واحد پایان نامه 1

استعدادهای درخشان

برنامه کار آموزی داروخانه بیمارستانی ورودی89

چارت واحدهای درسی داروسازی

آیین نامه های آموزشی

فرم دانشجوی مشاور

ارتباط با اداره آموزش

مسؤول اداره آموزش

کارشناسان اداره آموزش

واحد سمعی و بصری

معاونت بین الملل

معرفی معاونت بین الملل

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

اخبار

مدیریت

مدیریت پژوهش

مدیر پژوهش

واحد پژوهش

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده

آیین نامه ها

فرم های پژوهشی

اطلاعیه ها و فرآیندهای معاونت تحقیقات و دانشکده

اطلاعیه دانشکده داروسازی

ارتباط با واحد پژوهش

سرپرست واحد پژوهش

کارشناسان واحد پژوهش

کارگاه ها

کارگاه های معاونت تحقیقات

توسعه فناوری

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی طرح های فناورانه

طرح های پژوهشی

اخلاق در پژوهش

کارگاه ها

کارگاه های معاونت تحقیقات

کارگاه های مرکز رشد

کارگاه های کتابخانه مرکزی

کتابخانه

کارشناسان گروه

آزمایشگاه جامع مجازی

استادان مشاور تحصیلی

مسئول اساتید مشاور

فرم دانشجویی مشاور تحصیلی

جدول تقسیم اساتید مشاور

فرم های اساتید مشاور

امور هیات علمی و ارتقا

کارشناس امور هیات علمی

کارشناس واحد ارتقای اعضا هیات علمی

آیین نامه ها

واحد فناوری و اطلاعات

تجهیزات IT دانشکده

پرسشهای متداول

استعداد درخشان

منتور استعدادهای درخشان

اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان استعداد درخشان

آیین نامه ها

لینک استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی

سوالات رایج

واحد مشاوره دانشجویی

معرفی مشاور

آشنایی با فعالیت های واحد مشاوره

فرم دانشجوی مشاور تحصیلی

شبهای امتحان را چگونه بگذرانیم؟

بهداشت مطالعه

اضطراب شب امتحان

افزایش تمرکز

مشکلات رایج دانشجویان

عزت نفس

جرات مندی

روش های تقویت تمرکز حواس

رویارویی با امتحان

سهل انگاری چیست؟

مشکلات ورود به دانشگاه

غم غربت

تنهایی

خشم

سوگ (فقدان)

اختلاف با دیگران

بی خوابی

افسردگی

اضطراب و وحشت زدگی

استرس پس از سانحه

لینک های مفید

دفتر توسعه آموزش

اخبار

سرپرست دفتر توسعه آموزش

کارشناس دفتر توسعه آموزش

برنامه جلسات سه ماهه آخر سال 98

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

کمیته ها

کمیته دانشجویی

کمیته دانشجویی

کمیته جشنواره شهید مطهری

اعضای کمیته شهید مطهری

کمیته آموزش مجازی

اعضای کمیته ی آموزش مجازی

کمیته استعداد درخشان

اعضای کمیته استعداد درخشان

کمیته آموزش اساتید

اعضای کمیته ی آموزش اساتید

کمیته برنامه ریزی آموزشی

اعضای کمیته ی برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی

کمیته اخلاق حرفه ای

اعضای کمیته اخلاق حرفه ای

کارگاه های توانمندسازی

استعداد درخشان

طرح درس اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

داروخانه های آموزشی خدماتی

سرپرست داروخانه های آموزشی خدماتی

تماس با ما

لینکهای بیشتر

اساتید

کارکنان

دانشجویان

جلسات مجازی

نظرسنجی

لینک های مفید

نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

اسامی دانشجویان

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88

ورودی 89

ورودی 90

سایر دانشکده های داروسازی

مجلات

تالار گفتگو

نقشه سایت