نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی دانشکده

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

روسای پیشین

معاونت اداری مالی

معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

گروه های آموزشی

گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر سجاد فخری
دکتر سمیرا شیرویی

کارشناسان گروه

گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو

مدیریت گروه

کارشناسان گروه

آزمایشگاه های گروه

معرفی گروه

گروه شیمی دارویی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر آرمین دادگر

آزمایشگاه های گروه

کارشناسان گروه

معرفی گروه

گروه فارماکوگنوزی وزیست فناوری دارویی

معرفی گروه

مدیریت گروه

اعضای هیات علمی

دکتر رضا خدارحمی
دکتر یلدا شکوهی نیا
دکتر مهدی مجرب
دکتر امید تولایی
دکتر مسعود مدرسی
دکتر مهسا راسخیان
دکتر یداله بهرامی

کارشناسان گروه

خانم مرضیه مرامی
cv

آزمایشگاه های گروه

گروه زیست مواد دارویی

معرفی گروه

مدیر گروه

گروه داروسازی بالینی

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

دکتر فرود شهبازی
دکتر سیده لیدا شجاعی

اداره آموزش

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98 رشته داروسازی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم کارشناسی ارشد نانوفناوری

برنامه زمانبندی نقل و انتقال نیمسال دوم 99-98 داروسازی

شرایط اخذ واحد پایان نامه 1

استعدادهای درخشان

برنامه کار آموزی داروخانه بیمارستانی ورودی89

چارت واحدهای درسی داروسازی

آیین نامه های آموزشی

فرم دانشجوی مشاور

ارتباط با اداره آموزش

مسؤول اداره آموزش

کارشناسان اداره آموزش

واحد سمعی و بصری

معاونت بین الملل

معرفی معاونت بین الملل

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

اخبار

مدیریت

مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش

واحد پژوهش

نمونه ای از یک پایان نامه تایید شده

آیین نامه ها

فرم های پژوهشی

اطلاعیه ها و فرآیندها

اولویت های پژوهشی

ارتباط با واحد پژوهش

سرپرست واحد پژوهش

کارشناسان واحد پژوهش

کمیته تحقیقات دانشجویی

کتابخانه

کارشناسان گروه

آزمایشگاه جامع مجازی

امور هیات علمی و ارتقا

کارشناس امور هیات علمی

کارشناس واحد ارتقای اعضا هیات علمی

آیین نامه ها

واحد فناوری و اطلاعات

تجهیزات IT دانشکده

پرسشهای متداول

استعداد درخشان

منتور استعدادهای درخشان

اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان استعداد درخشان

آیین نامه ها

لینک استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی

سوالات رایج

واحد مشاوره دانشجویی

معرفی مشاور

آشنایی با فعالیت های واحد مشاوره

فرم دانشجوی مشاور تحصیلی

شبهای امتحان را چگونه بگذرانیم؟

بهداشت مطالعه

اضطراب شب امتحان

افزایش تمرکز

مشکلات رایج دانشجویان

عزت نفس

جرات مندی

روش های تقویت تمرکز حواس

رویارویی با امتحان

سهل انگاری چیست؟

مشکلات ورود به دانشگاه

غم غربت

تنهایی

خشم

سوگ (فقدان)

اختلاف با دیگران

بی خوابی

افسردگی

اضطراب و وحشت زدگی

استرس پس از سانحه

لینک های مفید

دفتر توسعه آموزش

اخبار

سرپرست دفتر توسعه آموزش

کارشناس دفتر توسعه آموزش

برنامه جلسات سه ماهه آخر سال 98

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

کمیته ها

کمیته دانشجویی

کمیته دانشجویی

کمیته جشنواره شهید مطهری

اعضای کمیته شهید مطهری

کمیته آموزش مجازی

اعضای کمیته ی آموزش مجازی

کمیته استعداد درخشان

اعضای کمیته استعداد درخشان

کمیته آموزش اساتید

اعضای کمیته ی آموزش اساتید

کمیته برنامه ریزی آموزشی

اعضای کمیته ی برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی

کمیته اخلاق حرفه ای

اعضای کمیته اخلاق حرفه ای

کارگاه های توانمندسازی

استعداد درخشان

داروخانه های آموزشی خدماتی

سرپرست داروخانه های آموزشی خدماتی

تماس با ما

لینکهای بیشتر

اساتید

کارکنان

دانشجویان

لینک های مفید

نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

اسامی دانشجویان

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88

ورودی 89

ورودی 90

سایر دانشکده های داروسازی

مجلات

تالار گفتگو

نقشه سایت