فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی

پرسشنامه بررسی تجربه دانشجویان از یادگیری به شیوه مجازی در دوران شیوع بیماری کرونا Covid-19
دانشجویان عزیز سلام با آرزوی سلامتی برای شما و انشالله رفع بحران کرونا پرسشنامه حاضر با هدف پرسشنامه بررسی تجربه دانشجویان از یادگیری به شیوه مجازی در دوران شیوه بیماری کرونا Covid-19 تهیه شده است و خواهشمندیم برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع به سوالات با دقت جواب دهید. در مجموع 40 سوال در مقیاس شش سطحی مطرح شده است. این پرسشنامه بی نام بوده و صرفا به منظور برنامه ریزی های آموزشی آتی انجام خواهد شد. از شما به خاطر وقتی که در تکمیل پرسشنامه صرف می فرمایید سپاسگزاریم.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
لطفا میزان موافقتتان با هر یک از عبارت های ذیل را با انتخاب یکی از گزینه ها بیان بفرمایید :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*