هدف

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیتهای مورد انتظار

 • انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده
 • بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
 • ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک
 • ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان
 • ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها
 • همکاری و پیگیری ارائه طرح درس و طرح دوره
 • بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی
 •  پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)
 • تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...)
 • مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس
 • تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC
 • ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

شرح وظایف

 • ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی از طریق بازنگری در آنها
 • مطالعه و بررسی برنامه های مشابه در دانشگاههای معتبر دنیا
 • نظرخواهی از اساتید ، متخصصین رشته و دانشجویان
 • مطالعه و بررسی مجدد سرفصلهای برنامه درسی موجود با هدف بازنگری و تجدید نظر در محتوای آنها
 • مطالعه و بررسی سرفصلهای برنامه های درسی موجود با هدف حذف مباحث تکراری و یا ادغام آنها
 • شناسایی دروسی که بمنظور بروز شدن برنامه درسی باید آن ها را به برنامه درسی اضافه گردد.
 • ارتقا سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه از طریق برنامه ریزی و اجرای کارگاه‌های مورد نیاز اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی
 • انجام پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت فرایند برنامه‌ریزی آموزشی در دانشکده

اعضای کارگروه

 • مسئول کمیته :

              دکتر مهسا راسخیان

 •  اعضا کمیته :
    

         دکتر بهرنگ شیری

         دکتر امید تولایی

         دکتر امیر کیانی

        دکتر شهلا میرزایی

         دکتر مهدی مجرب

        دکتر غلامرضا بهرامی

        دکتر امین نوروزی

        دکتر سجاد فخری

            

دکتر مهدیه افتخاری

دکتر لیدا شجاعی

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر علیرضا لطف آبادی

دکتر مسعود مدرسی

دکتر فرود شهبازی

     دکتر سعید عباسی ملکی

زمان برگزاری جلسات کارگروه

 

ردیف

ماه

روز

تاریخ

ساعت

1

شهریور

شنبه

1401/6/19

14-12:30

2

مهر

شنبه

1401/7/9

14-12:30

3

آبان

شنبه

1401/8/7

14-12:30

4

آذر

شنبه

1401/9/5

14-12:30

5

دی

شنبه

1401/10/10

14-12:30

6

بهمن

شنبه

1401/11/8

14-12:30

7

اسفند

شنبه

1401/12/6

14-12:30

ü     به علت برنامه بازدید مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی در تاریخ 1401/6/12، جلسه هفته ی آینده آن در تاریخ 1401/6/19 برگزار میگردید.