برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400 تحصیلات تکمیلی


دکتری تخصصی رشته فارماکوگنوزی ورودی 1399

تاریخ

روز

نام امتحان

ساعت برگزاری امتحان

1401/04/05

یکشنبه

استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی

10-12

 

 دکتر تخصصی رشته زیست مواد دارویی ورودی 1400

تاریخ

روز

نام امتحان

ساعت برگزاری امتحان

1401/04/18

شنبه

زیست مواد دارویی1

10-12

 

1401/04/22

چهارشنبه

مهندسی بافت و زیست داربست ها

10-12

 

1401/04/26

یکشنبه

روش های پیشرفته شناسایی و آنالیز دستگاهی

10-12

 

1401/04/29

چهارشنبه

ایمونولوژی

10-12

 

 

دکتر تخصصی رشته زیست مواد دارویی ورودی 1399

تاریخ

روز

نام امتحان

ساعت برگزاری امتحان

1401/03/29

یکشنبه

زیست مواد دارویی2

10-12

 

1401/04/01

چهارشنبه

اصول استانداردسازی و ایمنی زیست مواد

10-12

 

1401/04/04

شنبه

شیمی پپتید و پروتئین

10-12

 

1401/04/15

چهارشنبه

تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی

8-10

 

کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری پزشکی ورودی 1400

تاریخ

روز

نام امتحان

ساعت برگزاری امتحان

1401/04/18

شنبه

ابزارشناسی و روش های آنالیز نانوساختارها

9-11

1401/04/20

دوشنبه

نانوبیوتکنولوژی

9-11

 

22/04/1401

چهارشنبه

نانومواد و نانوساختارها

9-11

 

1401/04/25

شنبه

روش های ساخت نانو در نانوساختارها

9-11

 

1401/04/29

چهارشنبه

مدل سازی در مقیاس نانو

9-11

 

1401/05/01

شنبه

نانوبیومدیسین1

9-11