سرپرست اداره آموزش : آقای محمدرضا سروش گل

تلفن : 4276498 -
0833


آدرس : کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی –خیابان دانشگاه -بلوار پرستار

کد پستی : 6734667149 - صندوق پستی : 1673-67145

نمابر : 4276493 -
0833

0833 پست الکترونیکی: education.pharmacy@kums.ac.ir

Mr.Soroush

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۳۱