دکتر مهسا راسخیان
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی دارویی
درجه تحصیلی :
  Pharm.D, Ph.D

 دکتر مهسا راسخیان


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۴


آدرس پست الکترونیک
:

mrasekhian@kums.ac.ir
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی  304
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083