دکتر حسن ملکی
       عضو هیأت علمی گروه نانوفناوری پزشکی 

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : نانوفناوری پزشکی
درجه تحصیلی :
Ph.D

آدرس پست الکترونیک :

hasan.maleki@kums.ac.ir

 
   Dr.Maleki

CV-Dr Hassan Maleki 14011201تاریخ بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۵:۱۹

   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی : 347

    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 
    نمابر : 34276493-083تاریخ بروزرسانی : ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶