دکتر محمدحسین فرزایی
       عضو هیأت علمی گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی :داروسازی سنتی
درجه تحصیلی :
Pharm.D Ph.D

 آدرس پست الکترونیک :

mh_farzaei@kums.ac.ir

  Dr.Farzaei

Dr. Farzaei


تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۱۰

آدرس پستی


  
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083    
 
    کد پستی  : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083