خلاصه آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی

آیین نامه آموزشی دانشکده داروسازی

 
  آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی

 آیین نامه استاد مشاور  
آیین نامه استاد مشاور
 آیین نامه استعداد درخشان  
آیین نامه استعداد درخشان
 لیست دروس دوره دکتری عمومی داروسازی  
لیست دروس دوره دکتری عمومی داروسازی
 مشخصات عمومی رشته داروسازی  
مشخصات عمومی رشته داروسازی


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۵۳