آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی

  آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی
Educational Regulations
 آیین نامه استاد مشاور  
آیین نامه استاد مشاور
 آیین نامه استعداد درخشان  
آیین نامه استعداد درخشان
 لیست دروس دوره دکتری عمومی داروسازی  
لیست دروس دوره دکتری عمومی داروسازی
 مشخصات عمومی رشته داروسازی  
مشخصات عمومی رشته داروسازی


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۲۵