برنامه آزمونهای میان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402


برنامه‌ی آزمون‌های میان‌ترم نیم‌سال دوم تحصیلی 1403 - 1402


تاریخ

ورودی 1402

ورودی 1401

ورودی 1400

ورودی 99

ورودی 98

شنبه 8 اردیبهشت

زبان انگلیسی

 

 

 

 

یک‌شنبه 9 اردیبهشت

 

میکروب‌شناسی

 

 

 

دوشنبه 10 اردیبهشت

 

 

روش‌های آنالیز دستگاهی 1

 

 

سه‌شنبه 11 اردیبهشت

شیمی تجزیه

 

 

 

 

چهارشنبه 12 اردیبهشت

 

 

 

 

فارماکولوژی بالینی

شنبه 15 اردیبهشت

 

 

 

 

 

یک‌شنبه 16 اردیبهشت

 

 

 

دارودرمانی بیماری‌ها 3

 

دوشنبه 17 اردیبهشت

 

گیاهان دارویی

 

 

 

سه‌شنبه 18 اردیبهشت

شیمی آلی 1 (بخش یک)

 

 

 

 

چهارشنبه 19 اردیبهشت

 

 

دارودرمانی بیماری‌ها 1

 

 

شنبه 22 اردیبهشت

 

 

 

 

 

یک‌شنبه 23 اردیبهشت

 

انگل‌شناسی

 

 

 

دوشنبه 24 اردیبهشت

 

 

 

 

 

سه‌شنبه 25 اردیبهشت

فیزیولوژی 1 (بخش یک)

 

 

 

 

چهارشنبه 26 اردیبهشت

 

 

فیزیکال فارمسی 2

 

 

شنبه 29 اردیبهشت

 

بیوشیمی بالینی

 

 

 

یک‌شنبه 30 اردیبهشت

 

 

 

شیمی دارویی 2

 

دوشنبه 31 اردیبهشت

اندیشه‌ی اسلامی 2

 

 

 

مکمل و مواد خوراکی

سه‌شنبه 1 خرداد

آیین زندگی دختران

 

فارماسیوتیکس 3

 

 

چهارشنبه 2 خرداد

 

 

 

 

 

شنبه 5 خرداد

 

فارماکولوژی 1

 

 

 

یک‌شنبه 6 خرداد

 

 

 

فارماسیوتیکس 5

 

دوشنبه 7 خرداد

 

 

 

 

آمار حیاتی

سه‌شنبه 8 خرداد

فیزیولوزی 1 (بخش دو)

 

 

 

 

چهارشنبه 9 خرداد

 

 

فارماکوگنوزی 2

 

 

شنبه 12 خرداد

 

قارچ‌شناسی

 

کنترل مسمومیت

 

یک‌شنبه 13 خرداد

شیمی آلی 1 (بخش دو)

 

 

 

 

دوشنبه 14 خرداد

 

 

 

 

 

سه‌شنبه 15 خرداد

 

 

 

 

 

چهارشنبه 16 خرداد

 

 

فارماکولوژی 3

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۰۷