کارشناسان اداره آموزش

 

کارشناسان اداره آموزش

       زهره محمدی

        مدرک تحصیلی : لیسانس اطلاع رسانی پزشکی

مسئول بایگانی واحد آموزش

      بهاره نیازی
   
 
     مدرک تحصیلی :
دیپلم تجربی

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲:۳۳

   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 245
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083