اضطراب شب امتحان


دلشوره امتحان

یک راه مقابله با دلشوره امتحان یا به قول روانشناسان امروزی اضطراب امتحان تصویر سازی مثبت و خود گویی مثبته: چطوری ؟ الان بهتون میگم :

  1.            فکر کنید برگه امتحان روبروی شماست ، به خودتون بگید : اصلا مهم نیست که چطوری به نظر می رسی مهم اینه که میتونم حلت کنم....معماهای سخت تر از اینم حل کردم.
  2.          به خودتون بگید: این امتحان ی قسمت کوچیک از تجربه تحصیلی منه و حتی بخش کوچکتری از زندگی من.
  3.            به خودتون بگید : قرار نیست نمره این امتحان تعیین کنه ، که من چه جوری آدمی هستم یا چقدر برای موفقیت در زندگی توانمند ام!!!!
  4.         تصور کنید ؛ با اعتماد به نفس امتحان رو دادید و وقت اضافی هم  دارید !!!!

             تصور کنید ی نمره خوشگل و شیرین و بانمک ..... هیجده؛ نوزده یا بیسسسسسسسسسسست رو گرفتین.