افزایش تمرکز

 

"قشنگ خوانی های ......شب های امتحان"

البته میدونم شب امتحان برای شما عزیزان ، فقط یک مرور و دروه است، حالا با وصف تمامی این شرایط چیکار کنیم که بهتر بخوانیم ، یادبگیریم ، به خاطر بسپاریم.

    1.    شعر خوانی و ریتم خوانی: لازمه گاهی برای از بر شدن آهنگین بخوانید: آییییییییی....پروتِئین های لذید و دوست داشتنی.

    2.      خداوند دست های شما را خیلی هنرمند آفریده ، موقعه مطالعه برای بهتر فهمیدن و به یاد سپردن حرکتش بده.

    3.     دقت کن آن چه را که می خوانی تجسم کنی و ازش تصویر بسازی.

    4.     سعی کن ، نکات مهم را با صدای بلند بخوانی. 

    5.     نوشتن دوست همیشگی به یاد سپردن هاست؛ مطالب سخت رو بنویس.

    6.      اطلاعات جدید رو با جنبه های عاطفی برای ماندگاری بیشتر پیوند بزن. آی کلیه ، کلیه ، کلیه : لوبیای 150 گرمی کلیه J

    7.     هر 20 الی 45 دقیقه برای افزایش تمرکز استراحت کوتاه 10 دقیقه ای لازمه.

    8.     بعد از هر واحد مطالعه ای ( 20 الی 45 دقیقه ای ) مطلب را به خودتت بازخورد بده.

    9.      چشم و مغز ما؛ شکل ، نمودار و جدول رو بیشتر از واژه دوست داره ، اول به شکل ها نگاه بنداز ،سپس متن رو مطالعه کن و در پایان متن دوباره شکل ها رو نگاه کن.ضمنا اگر مطلبی از این جلوه های ویژه نداشت، خودت دست به کار شو.... هرچقدر اشکال عجیب و غریب تر به خاطر سپاری بهتر.

    10.   داستان بساز. اگر مطلبی طولانی وخسته کننده بود، قصه ذهنی برای مطلب بساز.

    11.   گاهی لازمه فعال تر فعال تر... و حتی ریتمیک با حرکت مطلب را بخوانی.

    12.  به جای اینکه زمان زیادی صرف یک بار خواندن  یک مطلب کنی، چندین بار آن را با سرعت مطالعه کن.

    13. حین مطالعه از خودت بپرس اگر من استاد بودم ممکن بود از چی سوال بدم.

    14.  با دوستت در مورد مطالبی که یاد گرفتی، کمی بحث کن.

    15.  حالا وقته چیه؟! امتحان ، پس از مطالعه از خودت امتحان بگیر.

    16.  حس خوبی یادگیری نوش جان و گورای وجودتان.