ارتباط با واحد پژوهش

 
سرپرست واحد پژوهش: خانم مریم حمزه ای

تلفن: 4276494 -0833
 
آدرس: کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی –خیابان دانشگاه  -بلوار پرستار
 
کد پستی: 6714415153 - صندوق پستی : 1673-67145
 
نمابر دانشکده: 4276493 -0833
 
پست الکترونیکی: research.pharmacy@kums.ac.ir
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸