لیست اسامی دانشجویان ورودی 90

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

ابراهیمی – عاطفه

2

احمدوند – سپیده

3

 احمدی – فرشته

4

آزادی – زهرا

5

اسکندری – احسان

6

اسمعیل طجری – اسماعیل

7

افضلی هرسینی – مریم

8

بازوندی – لیلی

9

برنجیان – کاوه

10

پرتوی راد – تارا

11

تخت شاهی – امیر

12

ترابی – صدف

13

حسین زاده – الهام

14

حسینی – زهرا

15

حق اندیش – آزیتا

16

حیدریان – محمد

17

دارابی نژاد – مصطفی

18

دلدار – فاطمه

19

رضایی – مهدی

20

رضایی دهقان زاده – طیبه

21

زارعی – کیمیا

22

سرودلیر – مرضیه

23

سیدنور – صبا

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

24

شربتی – ویدا

25

صادقی سراب قنبری-پگاه

26

طالب – محمدرضا

27

عباسی – عرفان

28

عباسی – مریم

29

علی زاده – فرامرز

30

غفوریان - احسان

31

فرهنگیان – سجاد

32

قزوینه – میلاد

33

قنبری شتراد – سپیده

34

کرمعلی – وحید

35

محمدی – کیهان

36

محمدی ارگنه نی – زینب

37

مرادی – فایق

38

ملائی – زینب

39

نجفی – مریم

40

نظام الاسلامی – صدف

41

نظری – دنیا

42

ویسی ملک شاهی – علیرضا

43

گورانی – شاهین

44

مهدی نصب - نوید