ورودی 89

لیست اسامی دانشجویان ورودی 89
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
1
احمدی -   احسان
2
اراوند – فرشته
3
الوندی منش- آذین
4
پور اسدالله - علیرضا
5
سنوین – جدی چرندی
6
جعفری فر- الهام
7
حسین زاده – مهسا
8
حقیقی- سید آرش
9
خالصه – فرناز
10
خواجویی – شکوفه
11
داوری سرخه لیزه – ابراهیم
12
رحمان پناه – محسن
13
رحمانی – حمید
14
رحمانی – نیلوفر
15
رحمتی فرمانی – فاطمه
16
رحیمی – بهنوش
17
سهیلی – شیما
18
طاهری – الهام
19
عاشرلو- شهاب
20
عرب – مهری
21
عظیمی – علی
22
فتحیان کلاه کج – فاطمه
23
فیض مند – صبا
ردیف
نام ونام خانوادگی
24
قادری – کیمیا
25
قدکی – سعید
26
گرگانی – رامین
27
محمدی – نسیم
28
محمودی یامچی – طاهره
29
محمودیان – نوید
30
منقش – هدی
31
منوچهری – یاسین
32
میرزایی – سمیه
33
نصیری باویل – نگار
34
نظرپور – آرش
35
نیک رای – سمکو
36
یوسف بیگی –ژینو
37
یوسفی ماژین – احسان
38
احمدوند – محمد جواد
39
حرف بل – محمد رضا
40
اکبری – حمزه
41
 خضری سیفی- جلال
42
جامی الاحمدی – گلسا
43
صالحی - محدثه