• عید فطر
 • عید فطر
 • دخانیات
 • شورای دانشجویی
 • جلسات سه ماهه
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده داروسازی
 • هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید چرا که بار دوم آن یک اشتباه نیست بلکه یک « انتخاب » است.

 • عده ای در مقابل بادهای وزنده دیوار می سازند و عده ای آسیاب به پا می کنند.

 • شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است، تسلیم شدن و بلند شدن یک انتخاب است. نگذار انتخاب هایت اسیر اتفاقها شود ....!

 • طوری زندگی کن که اسمت با جسمت زیر خاک نرود.

 • برای کشتی های ساکن، موج های دریا تصمیم می گیرند.

 • مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند اما خوشبختی دیگران همیشه جلو دیدگان آنهاست به داشته های خود عمیق تر نگاه کنیم.

Loading

اخبار

پایش دانشکده توسط مسولین بهره وری دانشگاه
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷
[ تعداد بازدید : ۷۳ ]
نشست صمیمی با پرسنل داروخانه های آموزشی
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۹۹ ]
برنامه بازآموزی مصرف و منع مصرف داروهای گیاهی در کودکان
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
برنامه بازآموزی کاربرد فارماکولوژی در فیزیوتراپی
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۱
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
انتصاب دکتر محسن شهلایی بعنوان دبیر امور هیات علمی دانشگاه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳
[ تعداد بازدید : ۱۷۳ ]
برگزاری جلسه شورای دانشجویی در مورخ ۹۷/۳/۶
۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۱۰ ]
فراخوان به کارگیری نیروی انسانی درهرباریوم دانشکده داروسازی
۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۷
[ تعداد بازدید : ۲۶۶ ]
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »