• سمینار بین المللی
 • طیف سنجی
 • بررسی نسخ
 • summerschool1
 • داروخانه
 • pcr
 • patent
 • کنترل کیفیت
 • طراحی پوستر
 • پلاتینگ
 • کشت سلولی
 • review
 • 24
 • 28
 • از پیشرفت آهسته هراس نداشته باش، از رکود بترس.

 • برای رسیدن به آرامش دو عمل لازم و ضروری است: 1- فکر نکردن به مسائل کوچک!    2- کوچک شمردن تمام مسائل!

 • هرگز موانع را عظیم ندانید، با خود بگویید خداوند عظیم تر است یا این مشکل؟

 •  به یاد بسپار: خنده، نوع دیگر نیایش است.


 •  برندگان امروز، بازندگان دیروزند.

 • اگر هر روز کمی نگران باشید، در طول عمرتان سالهای زیادی را از دست خواهید داد.

 • با این احساس به دیگران خدمت کنید که آنها در حقیقت خود شما هستند و شما با این عمل در حال پرستش خداوند هستید.