برنامه آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402

برنامه آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402

روز

ورودی1402

ورودی 1401

ورودی 1400

ورودی 1399

ورودی 1398

شنبه 1403/3/26

 

داروشناسی 1

ساعت  30/8

 

دارو درمان بیمهاریها 3

ساعت 30/10

 

یکشنبه 1403/3/27

فیزیولوژی1

 ساعت  30/8

 

داروشناسی 3 نظری

ساعت 30/10

 

آمار حیاتی

ساعت 1

سه شنبه 1403/3/29

کمک های اولیه

ساعت  30/8

بیوشیمی بالینی

ساعت 30/10

 

کنترل میکروبی

 ساعت 13

 

 

چهارشنبه 1403/3/30

اندیشه اسلامی

 ساعت  30/8

 

فیزیکال فارماسی 2

ساعت 30/10

 

اقتصاد در داروسازی ساعت 13

شنبه 1403/4/02

 

گیاهان دارویی

ساعت 30/10

 

 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی ساعت 13

یکشنبه 1403/4/03

 

 

فارماکوگنوزی 2

ساعت  30/8

شیمی دارویی 2

ساعت 30/10

 

دوشنبه 1403/4/04

شیمی تجزیه

ساعت 30/10

فارماسیوتیکس 1

ساعت  30/8

 

 

داروسازی طب سنتی ساعت 13

چهارشنبه 1403/4/06

 

انقلاب اسلامی

ساعت 30/10

فارماسیوتیکس 3

ساعت  30/8

فارماسیوتیکس 5

ساعت 13

داروسازی هسته ای

ساعت 13

شنبه 1403/4/09

 

انگل شناسی و قارچ شناسی

 ساعت 30/10

دارو درمان بیماریها1

ساعت30/8

 

مکمل و  مواد خوراکی

ساعت 13

یکشنبه10/10/ 1403

شیمی آلی 1  

ساعت  30/8

 

 

کنترل مسمومیت

ساعت 13

 

دوشنبه 1403/4/11

آیین زندگی  

ساعت  30/8

 

کشت سلولی

ساعت 13

 

 

سه شنبه 1403/4/12

 

میکروب شناسی

 ساعت  30/8

 

کنترل فیزیکوشیمیایی

ساعت 30/10

فارماکولوژی بالینی ساعت 13

چهارشنبه 1403/4/13

زبان انگلیسی

 ساعت  30/8

 

روشهای آنالیز دستگاهی 1

ساعت 30/10

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ساعت13


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۰۹:۳۷