فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403 (ترم دوم ) ورودی مهر1402 زیست مواد دارویی

ردیف

 

کددرس

نام درس

نوع درس

نام مدرسین

نظری

عملی

1

5509

زیست مواد دارویی1

2

1

دکتر لطف آبادی*-دکتر ایزدی-دکتر درخشان خواه- دکتر شهلا میرزایی

2

5512

مهندسی بافت و زیست داربست ها

2

1

دکتر درخشان خواه*-دکتر لطف آبادی- دکتر ایزدی

3

5514

روش های پیشرفته شناسایی و آنالیز دستگاهی

2

1

دکتر علی آبادی- دکتر ادیبی-دکتر شهلایی- دکتر درخشان خواه- دکتر لطف آبادی- دکتر ایزدی

4

5522

ایمونولوژی

2

-

دکتر تارخیان-  دکتر رضایی منش- دکتر سالاری- دکتر کرجی - دکتر لطف آبادی- دکتر درخشان خواه-دکتر ایزدی

 

 

جمع

11

 

 

برنامه درسی هفتگی( کلاس شماره 10 )

روز هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

زیست مواد دارویی1

 

مهندسی بافت و زیست داربست ها

 

 

یکشنبه

 

 

ایمونولوژی

 

 

دوشنبه

 

روش های پیشرفته شناسایی و آنالیز دستگاهی

 

 

 

سه شنبه

 

زیست مواد دارویی1

مهندسی بافت و زیست داربست ها

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 


فهرست دروس نیمسال اول سال تحصیلی 403-402 (ترم سوم ) ورودی بهمن 1401 زیست مواد دارویی

ردیف

 

کددرس

نام درس

نوع درس

نام مدرسین

نظری

عملی

1

5510

زیست مواد دارویی 2

2

1

دکتر درخشان خواه-دکتر لطف آبادی-دکتر ایزدی- دکتر شهلا میرزایی

2

5511

تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی

2

1

دکتر ایزدی-دکتر لطف آبادی-دکتر درخشان خواه-دکتر تولایی-دکتر راسخیان

3

5515

اصول استانداردسازی و ایمنی زیست مواد

1

-

دکتر لطف ابادی-دکتر درخشان خواه-دکتر ایزدی

4

5521

شیمی پپتید و پروتئین

2

-

دکتر درخشان خواه-دکتر ایزدی-دکتر لطف ابادی

5

5513

سمینار

1

-

 

 

 

جمع

10

 

 

برنامه درسی هفتگی( کلاس شماره  10  )

روز هفته

10-8

12-10

13-15

18-16

شنبه

 

 

اصول استانداردسازی و ایمنی زیست مواد

 

یکشنبه

زیست مواد دارویی 2

 

 

 

دوشنبه

 

 

شیمی پپتید و پروتئین

 

سه شنبه

 

 

تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی

 

چهارشنبه

زیست مواد دارویی 2

 

تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی

 تاریخ بروزرسانی : ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ۰۹:۴۵