دکتر امیر کیانی
       عضو هیأت علمی گروه داروشناسی و سم شناسی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : سم شناسی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

  Dr.Kiani


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۶

 

آدرس پست الکترونیک :

amir1kiani@yahoo.com

 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 240 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083