محسن شمسی

معاون اداری و مالی

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

  Mohsen Shamsi  


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 240 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083