مهندس سعید محمدی

معاون اداری و مالی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت اجرایی
گرایش :
استراتژیک

  saeid mohamadi    


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 240 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083