دانشکده داروسازی کرمانشاه در سال 1381 تاسیس و از سال تحصیلی 83-82 شروع به فعالیت و پذیرش دانشجو کرد. هم اکنون ریاست دانشکده برعهده دکتر علیرضا علی آبادی می باشد.  در حال حاضر دانشکده با هفت گروه آموزشی ' داروشناسی، سم شناسی وخدمات دارویی' ،' فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو' ، ' شیمی دارویی ' ، ' فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی' ، 'زیست مواد دارویی' ، 'نانو فناوری پزشکی 'و 'داروسازی بالینی' در حال فعالیت می باشد. این دانشکده دارای 30 نفر عضو هیات علمی (شامل سه استاد، دوازده دانشیار و پانزده استادیار) بوده که در حال انجام فعالیت می باشند، 271 نفر دانشجوی روزانه، 162 نفر دانشجوی پردیس خودگردان، 20 نفر دانشجوی بین الملل، 7 نفر
دانشجوی PhD و13 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند و 330 نفراز دانشجویان این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۵۷
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276482-083       
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

آدرس پست الکترونیک :

fac_pharmacy@kums.ac.ir