دکتر علیرضا علی آبادی
       عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

  Dr.Aliabadi


تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۹
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 220
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

آدرس پست الکترونیک :

aliabadi.alireza@gmail.com