کارشناس امین اموال

 

 

  
   نام و نام خانوادگی :
مهندس محمدجواد جعفری
   سمت :
امین اموال
   مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

Jafari

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۱۹