رسالت دانشکده

رسالت دانشکده

مأموریت اصلی تربیت دانش آموختگانی است که می توانند در نظام های بهداشتی وتأمین سلامت و آموزشی،پژوهشی، برنامه ریزی و خدماتی مربوط به داروها انجام وظیفه کنند. با تربیت این نیروها تأمین سلامتی نیز پیشرفت خواهد داشت. همچنین با استفاده از متدها و تکنیک های جدید ساخت دارو و ارائه مشاوره به تشخیص درمان و پیشگیری از بیماریها کمک می شود. به طورکلی این رشته بر خلاقیت، نوآوری، کارگروهی و اخلاق حرفه ای نیز تأکید دارد. در یک دنیای در حال تغییر و تحول و پیشرفت، دانش آموخته داروسازی نقش مؤثر و کارآمدی در ارتقای سطح علمی در مقطع آموزش و پژوهش و پاسخگویی به نیازهای در حال تحول خدمات بهداشتی جامعه را با همکاری سایر متخصصین گروه پزشکی خواهند داشت. مطابق استانداردهای بین المللی دکتر داروساز باید جایگاه واقعی خود را در نظام سلامت کسب نماید.

مهمترین رسالت های دانشکده را می توان به شکل زیر نام برد:

1-    تربیت دانش آموختگان داروسازی عمومی توانمند متناسب با نیازهای روز جامعه

2-    تربیت دانش آموختگان رشته های تخصصی فارماکوگنوزی و زیست مواد دارویی در مقطع Ph.D

3-    ایجاد تولیدات علمی در سطح بین المللی با تأکید بر تولیدات علمی کاربردی و محصول محور و ترجیحاً متناسب با مسائل روز جامعه و کشور

4-    ارائه خدمات دارویی براساس آخرین یافته­های علمی و همچنین تأمین داروهای بیماران خاص در داروخانه­های آموزشی خدماتی دانشکده

5-    ارائه خدمات مشاوره ای به سایر اعضای کادر درمان در بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه

6-    جذب اعضای هیأت علمی توانمند در زمینه های آموزشی و پژوهشی

7-    افزایش سطح آگاهی و توانمندی دانشجویان با برگزاری کارگاه های مختلف علمی و دعوت از اساتید سرشناس در داروسازی در بخش های مختلف مانند صنعت داروسازی

8-     کمک به حفظ و تقویت ارزشها و باورهای دینی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان و اعضای هیات علمی

9-    اعتلا اخلاق حرفه ای کارکنان، دانشجویان و اساتید

10-فراهم نمودن امکانات و تجهیزات بروز آموزشی تحقیقاتی