گزارش مشاوره دانشجو

فرم دانشجوی مشاور

قابل توجه دانشجویان عزیز، طرح دانشجوی مشاور آموزشی جهت ارتقای سطح آموزشی در هر ورودی در حال اجرا میباشد. از دانشجویان داروسازی که علاقمند به شرکت در این طرح هستند، دعوت میشود با مراجعه به آموزش دانشکده اسامی و شماره تماس خود را جهت بهره مندی از این طرح اعلام کنند و یا جهت شرکت در این برنامه در پایان این متن مشخصات خود را ارسال نمایند. در این طرح در دو گروه میتوان ثبت نام کرد. گروه مشاور : افراد با معدل بالای 15 بعنوان دانشجوی مشاور گروه تحت مشاوره : دانشجویان متقاضی برنامه های کمک آموزشی
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*


*