اطلاعات شخصی:

نام: مرضیه

نام خانوادگی: مرامی

تاریخ و محل تولد: 1358.12.6. تهران، ایران

 


تحصیلات دبیرستان: دبیرستان مهدیه، تهران، ایران.

دوره کاردانی: هوشبری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

دوره کارشناسی: مهندسی کشاورزی، گیاهپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

دوره کارشناسی ارشد: حشره شناسی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

عنوان پایان نامه: مطالعه تنوع ژنتیکی برخی گونه‌های خانواده‌ی Chrysopidae، جمع‌آوری شده از بعضی مناطق در استان‌های تهران و کرمانشاه با استفاده از نشانگر های مولکولیمهارت‌ ها:

 • الکتروفورز
 • PCR
 • روتاری
 • HPLC
 • TLC کروماتوگرافی لایه نازک
 • عصاره‌گیری
 • اسانس‌گیری
 • کشت سلول

 


فعالیتهای پژوهشی:

 • ارائه مقاله در دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنوان”بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه Portulaca oletacea در کاهش چربیها در رتهای دیابتی شده“.
 • ارائه مقاله در دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنوان” اثرات درمانی گیاه خرفه از خانواده Portulacaceae “.
 • ارائه مقاله در اولین همایش تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی تحت عنوان”بررسی اثر پماد گیاهی diabheal بر زخم پای دیابتیک“.
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی JIFAS با Impact Factor: 0/48 تحت عنوان”Use of RAPD-PCR to reveal genetic proximity of species of Chrysopidea family( Insecta, Neuroptera)”.  
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی چاپ مقاله در ژورنال بین المللی Springer با impact factor:2/8 تحت عنوان ”Genetic diversity of Chrysopidea family (insects, neuroptera) via molecular markers”.
 • انجام طرح پژوهشی با عنوان ” بررسی اثر ترمیم کنندگی ترکیب موضعی حاوی پیاز و عسل بر زخم های پوستی و مقایسه آن با اثر ترمیم کنندگی پماد آلفا با شماره ثبت 93158، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
 • انجام طرح پژوهشی با عنوان جداسازی و شناسایی فلاونوئید گلیکوزیدها از عصاره متانولی میوه گیاه Bunium persicum  با شماره ثبت 93013، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
 • انجام طرح پژوهشی تحت عنوان” تعیین اثرعصاره­های مختلف و دم کرده تام گیاه Prosopis farcta بر تکثیر اپپتوز القا شده توسط استرپتوزوسین و  در رده­ی سلول های RIN- m5F “ با شماره ثبت...........، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
 • ارائه مقاله در همایش دانشجویان داروسازی کشوری، تبریز، تحت عنوان” بررسی اثر پروتکتیو   عصاره­های مختلف گیاه Prosopis farcta روی اپوپتوز ناشی از استرپتوزوسین در رده­ی سلولی RIN- m5F “.
 • انجام طرح پژوهشی با عنوان ” بررسی اثر پروتکتیو عصاره­های مختلف گیاه Prosopis farcta روی اپوپتوز ناشی از استرپتوزوسین در رده­ی سلولی RIN- m5F “ با شماره ثبت..........، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۳۹۳ ۱۴:۱۴