کارشناسان گروه

ساناز کیانی پور

رشته تحصیلی : دکترای حرفه ای داروسازی

کارشناس آزمایشگاه فارماکوگنوزی

آدرس پست الکترونیک :

sanazkianipour@yahoo.com

مرضیه مرامی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد حشره شناسی

کارشناس آزمایشگاه فارماکوگنوزی

آدرس پست الکترونیک :

m.marami@kums.ac.ir

معصومه شهبازی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی(plant patology)

کارشناس هرباریوم

 تاریخ بروزرسانی : ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲

   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 315
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083