دکتر شهلا میرزایی
       عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : فارماسیوتیکس
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

  دکتر شهلا میرزایی


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۰

 

آدرس پست الکترونیک :

smirzaeei@kums.ac.ir
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 266
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083