تجهیزات IT دانشکده

واحد فناوری و اطلاعات

IT

سایت اینترنت و واحد کتابخانه دانشکده در یک فضای فیزیکی مشترک مشغول فعالیت می باشند که دارای تجهیزات زیر میباشد :
 
تعداد کامپیوترها : 19 دستگاه
 
پرینتر تحت شبکه : 1 دستگاه
 
اسکنر : 1 دستگاه
 
ویدیو پروژکتور : 1 دستگاه
 
در حال حاضر پهنای باند اینترنت دانشکده 4 مگابایت میباشد و تعداد 95 دستگاه رایانه در گروههای مختلف دانشکده به شبکه اینترنت متصل می باشند.