معرفی گروه

فارماکوگنوزی دانشی است که به ویژگی های زیستی شیمیایی بیوشیمیایی و فیزیکی ترکیبات طبیعی دارای کاربرد محتمل دارویی می پردازد. در زیست فناوری دارویی از اصول فناوری زیستی برای توسعه و تکامل داروها بهره گرفته می شود. گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی، هم اکنون مسئول ارائه و برگزاری کلاسهای نظری و عملی دروس مرتبط در برنامه ی آموزشی دوره های دکترای حرفه ای داروسازی و دکترای تخصصی فارماکوگنوزی می باشد. همچنین شماری از دانشجویان داروسازی واحد پایان نامه ی خود را در قالب طرح های پژوهشی  در این گروه آموزشی می گذرانند.


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۹