دکتر مهدی مجرب
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : فارماکوگنوزی
درجه تحصیلی :
Pharm.D Ph.D

آدرس پست الکترونیک :

mmojarrab@kums.ac.ir

  دکتر مهدی مجرب

 dr.mojarrab


تاریخ بروزرسانی : ۷ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی  314 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 99-98