دکتر سمیرا شیرویی
       عضو هیأت علمی گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فارماکولوژی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

آدرس پست الکترونیک :

samira.shirooei@kums.ac.ir

      دکتر سمیرا شیرویی

Dr.Shirooei CV 98

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۵
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 357
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083