دکتر سیده لیدا شجاعی
       عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : داروسازی بالینی
درجه تحصیلی : Pharm,D Ph.D

    دکتر سیده لیدا شجاعی  


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۱

 

آدرس پست الکترونیک :

lida.shojaei@kums.ac.ir

 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی : 300
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083