دکتر فرود شهبازی
       عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : داروسازی بالینی
درجه تحصیلی :
 Pharm.D

  Dr.Shahbazi


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۸
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 237
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

آدرس پست الکترونیک :

f_shahbazi@kums.ac.ir