دکتر آرمین دادگر
       عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
Ph.D


Dr.Dadgar

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۳۴