کارشناسان آزمون

 
تماس با کارشناس آزمون های مجازی :

مهندس معصومه نصرتی

کارشناس مسئول آمار و اطلاعات دانشکده داروسازی

 

شماره تماس جهت رفع مشکل سامانه فرادید: 09924684155