اعضای کمیته ارزشیابی


اعضای کمیته ی ارزشیابی

مسؤل کمیته : دکتر آرمین دادگر

اعضاء محترم :

·         دکتر مهدی مجرب

·         دکتر فرود شهبازی

·         دکتر بهرنگ شیری

·         دکتر سهیلا محمدی

·         دکتر حسین درخشان خواه

·         دکتر سجاد فخری

      .       دکتر ژیلا ایزدی