فارماکوگنوزی1

 مدرس: دکتر یلدا شکوهی نیا، دکتر مهدی مجرب

زمان کلاسها: سه شنبه ها (10-8)

ردیف

عنوان مبحث

نام مدرس

تاریخ

1

کلیات و تاریخچه فارماکوگنوزی

دکتر شکوهی نیا

25/6/93

2

کلیات کربوهیدرات ها

دکتر مجرب

1/7/93

3

نشاسته، سلولز، کتیرا

دکتر مجرب

8/7/93

4

صمغ ها، موسیلاژها

دکتر مجرب

15/7/93

5

آگار، آلژینات، پکتین

دکتر مجرب

22/7/93

6

گزانتان، دکستران

دکتر مجرب

29/7/93

7

ساپونین ها

دکتر مجرب

6/8/93

8

گلیکوزیدهای قلبی

دکتر مجرب

13/8/93

9

فلاونوئیدها

دکتر شکوهی نیا

20/8/93

10

فلاونوئیدها

دکتر شکوهی نیا

27/8/93

11

آنتراکینون ها

دکتر شکوهی نیا

4/9/93

12

سیانوژنیک گلیکوزیدها

دکتر شکوهی نیا

11/9/93

13

گلوکزاینولات ها

دکتر شکوهی نیا

18/9/93

14

الکل گلیکوزیدها، آلدئید گلیکوزیدها

دکتر شکوهی نیا

25/9/93

15

 لیگنین ها و لیگنان ها

دکتر شکوهی نیا

2/10/93

16

تانن ها

دکتر شکوهی نیا

9/10/93

17

تانن ها

دکتر شکوهی نیا

16/10/93


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ دی ۱۳۹۳ ۱۲:۴۹