آزمایشگاهها

آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

آزمایشگاه های گروه:

  1. آزمایشگاه آموزشی  فارماکوگنوزی 
  2. آزمایشگاه تحقیقاتی  فارماکوگنوزی 
  3. آزمایشگاه   تحقیقاتی بیوتکنولوژی دارویی
  4. هرباریوم
    آزمایشگاه فارماکوگنوزی

 

تجهیزات آزمایشگاهی:

  • PH, meter -  HPLC - UV-visible  - شوف بالن - روتاری - پمپ خلاء - کوره - کابینت UV - دستگاه ژل کشی - سانتریفیوژ معمولی - میکروسانتریفیوژ - حمام اولتراسونیک - هیتر استیرر - ترازو دیجیتال - بن ماری - آون - آب مقطرگیری - شیکر - یخچال 30- درجه .