دکتر یداله بهرامی

 
دکتر یداله بهرامی
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی پزشکی
درجه تحصیلی :
  Ph.D

    دکتر یداله بهرامی       


تاریخ بروزرسانی : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۵۵
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 211
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

آدرس پست الکترونیک :

yadollah.bahrami@kums.ac.ir