دکتر امید تولایی
       عضو هیأت علمی گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فارماکوگنوزی
درجه تحصیلی :
Pharm.D Ph.D

  dr.tavalaii


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی  310 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083


آدرس پست الکترونیک
:

o.tavallaei@kums.ac.ir