دکتر مسعود مدرسی
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فارماکوگنوزی
درجه تحصیلی :
Pharm.D Ph.D

آدرس پست الکترونیک :

mmodarresi@kums.ac.ir

 Dr.Modarresi
 

ِDr.modarresi cv 97تاریخ بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۵۷
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی  313
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083