پروفسور رضا خدارحمی
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : بیوشیمی
درجه تحصیلی :
Pharm.D Ph.D

 پروفسور رضا خدارحمی  


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی  312
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083


آدرس پست الکترونیک
:

rkhodarahmi@kums.ac.ir