دکتر رضا تحویلیان
       عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری و خدمات دارویی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : فارماسیوتیکس
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

آدرس پست الکترونیک :

rtahvilian@kums.ac.ir
  دکتر رضا تحویلیان     
Dr.Tahvilian
Curriculum Vitae  


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۴۸
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی : 264
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083