دکتر سهیلا محمدی
       عضو هیأت علمی گروه نانوفناوری پزشکی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : نانوبیوتکنولوژی
درجه تحصیلی :
 Ph.D

آدرس پست الکترونیک :

soheila.mohammadi@kums.ac.ir
  Dr.soheila Mohammadi


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی : 264
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083