معرفی گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو

گروه فارماسیوتیکس یکی از زیر مجموعه های اصلی رشته داروسازی می‌باشد. دروس این گروه در برگیرنده مباحث مختلف آموزشی و پژوهشی مرتبط با فرمولاسیون انواع فرآورده‌های دارویی، کنترل‌های مختلف فیزیکوشیمیایی و میکروبی داروها و فرآورده‌های دارویی و همچنین آنالیز و بررسی های فارماکوکینتیکی داروها می‌باشد.

فارماسیوتیکس از جمله شاخه‌های تخصصی قدیمی و مطرح در رشته داروسازی می‌باشد که در طی چند دهه اخیر پیشرفتهای چشمگیری را در خود دیده است. طراحی و استفاده از انواع سیستم‌های دارورسانی نوین، بویژه حاملهای ذره‌ای و بکارگیری علم نانو و بیوتکنولوژی در سالهای اخیر تحول چشمگیری را در این رشته بوجود آورده‌اند. از طرف دیگر طراحی و بکارگیری انواع سیستم‌های دارورسانی هوشمند و هدفمند امکان دارورسانی را در سطح سلولی و حتی درون سلولی فراهم نموده است. در این راستا تربیت نیروهای داروساز که از آگاهی و همچنین توان علمی و پژوهشی مطلوب و مکفی در این زمینه برخوردار باشند امری مهم به نظر می‌‌رسد. دانش آموختگان با توانمندی مناسب در حیطه فارماسیوتیکس داروسازی می‌توانند در امرپژوهش درمراکز تحقیقاتی و ستادی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مرتبط با رشته فارماسیوتیکس و همچنین صنایع داروسازی کشور ایفای نقش نمایند.