دکتر علی فتاحی
       عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : بیومواد
درجه تحصیلی :
Ph.D

  Dr.Fattahi


تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۷
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 265
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

آدرس پست الکترونیک :

l.behbood@kums.ac.ir